Ślubowanie Klas Pierwszych

W sobotę, 13 października 2018 roku odbyło się ślubowanie i pasowanie pierwszaków. Uczniowie klasy I a oraz I b, w obecności rodziców oraz całej społeczności szkolnej, stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Część artystyczną przygotowały wychowawczynie obydwu klas : pani Krsytyna Mancewicz oraz pani Elżbieta Para. Główni bohaterowie tej uroczystości złożyli uroczysty tekst ślubowania, w którym obiecali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami. Pani kierownik Sylwia Krupa dużym ołówkiem dokonała pasowania dzieci na uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Toronto. Po części oficjalnej nasi bohaterowie otrzymali prezenty od swoich starszych kolegów z klasy III SP – pluszowe sowy. Dodatkową niespodzianką dla dzieci był pyszny poczęstunek zorganizowany przez rodziców. Uroczystość Ślubowania połączona była z Dniem Edukacji Narodowej. Uczniowie oraz Rodzice przekazali na ręce nauczycieli podziękowania i kwiaty za trud pedagogiczny. Na zakończenie każda z klas zaprezentowała krótki program z okazji Jubileuszu 25-lecia. Całej ceremonii towarzyszyła radosna atmosfera.