Życzenia Dyrektor ORPEG Pani Anny Aleksandry Radeckiej dla SPK Toronto z okazji Jubileuszu 25-lecia