Życzenia z Kancelarii Prezydenta RP dla SPK Toronto z okazji Jubileuszu 25-lecia