”Piłsudski. Dla Polski Żyć"

„W zniewolonym kraju, wolność związana jest walką...” W minioną sobotę uczniowie SPK Toronto obejrzeli film Andrzeja Siedleckiego pt.”Piłsudski. Dla Polski Żyć” nagrodzony dwukrotnie w kategorii filmów historycznych podczas Festiwalu Filmów Polonijnych „Losy Polaków”2017 . Film przedstawia trudną drogę narodu polskiego do odzyskania wolności oraz zasługi Marszałka. Uczniowie mieli okazję uzupełnić swoją wiedzę na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego oraz innych „ojców niepodległości” z wykorzystaniem środków audiowizualnych."Wielkim trudem swego życia budował siłę w narodzie. Geniuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli państwo wskrzesił. Prowadził je ku odrodzeniu mocy własnej, ku wyzwoleniu sił, na których przyszłe losy Polski się oprą...Przekazał narodowi dziedzictwo myśli o honor i potęgę państwa dbałej. Ten Jego testament przyjąć i udźwignąć mamy....Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej". /I. Mościcki/