„ROZWÓJ POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ” KONFERENCJA Z OKAZJI 45-LECIA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

W dniach od 29.11.do 02.12.2018 roku w Warszawie miała miejsce konferencja na temat „Rozwoju polskiej edukacji za granicą” zorganizowana z okazji 45-lecia działalności Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W konferencji wzięli udział kierownicy szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych; w tym kierownik SPK Toronto pani Sylwia Krupa. Podczas konferencji poruszano sprawy dotyczące m.in. roli Rady Rodziców, RODO, sprawy kadrowe i płacowe, zamawianie podręczników, awans zawodowy, szkolenia kadry, itp . Program jubileuszowy zaingurowany został w auli Uniwersytetu Kardynadała Stefana Wyszyńskiego z udziałem Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej , przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Dyrekcji Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor ORPEG pani Anna Radecka. Część artystyczną wykonali uczniowie SPK w Wiedniu. Tego dnia złożone zostały także kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu był bankiet w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy. W piątek 30 listopada 2018 r., do Pałacu Prezydenckiego przyjechali przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji edukacyjnych, które na różnych kontynentach prowadzą oświatę polonijną, kształcąc i wychowując młode pokolenia Polaków. W imieniu wszystkich, podziękowania i kwiaty na ręce Pierwszej Damy złożyli: kierownik SPK Toronto pani Sylwia Krupa  Oraz kierownik SPK Londyn pan Jacek Naściszewski. Jak podkreśliła Pierwsza Damapolskie szkoły za granicą realizują misję o fundamentalnym znaczeniu dla zachowania i pielęgnowania tożsamości narodowej”.  http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,483,malzonka-prezydentapolskie-szkoly-za-granica-realizuja-misje-zachowania-tozsamosci-narodowej.html