100-lecie Niepodległości – Polish Heritage Days

100-lecie Niepodległości - Współpraca Szkolnego Punktu Konsultacyjnego z Konsulatem Generalnym RP w Toronto  w realizacji projektu pod nazwą „Polish Heritage Days”. Celem projektu jest świętowanie przez zamieszkałych w Kanadzie Polaków dziedzictwa przeszłych pokoleń, naszego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Kanady, ale także podkreślenie ważnego miejsca i roli jakie pełnimy w Kanadzie jako jednomilionowa społeczność.