AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie Szkoły Polskiej w Toronto uczcili Święto Niepodległości uroczystą akademią. Wspólnie odśpiewano 4 zwrotki hymnu polskiego, angażując się w ten sposób w akcję „Szkoła do hymnu”. Wydarzenie rozpoczęło się przemówieniem kierownik szkoły pani Sylwii Krupy, która mówiła o potrzebie pielęgnowania pamięci o polskiej historii. Wśród zaproszonych gości byli : pani konsul Sylwia Czerwińska, przedstawiciel Katedry J.Polskiego Uniwersytetu Torontońskiego, pani Aleksandra Święcka, Zarząd RR oraz rodzice i przyjaciele szkoły. Pani Konsul Sylwia Czerwińska w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie Święta Niepodległości. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klas I, II oraz VII SP, którzy przypomnieli 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej. Klasa I oraz II SP, pod opieką pani Bożeny Kulikowskiej oraz pani Krystyny Mancewicz, zaprezentowały ciekawą lekcję historii przypominając najważniejsze wydarzenia tamtego okresu. Klasa VII, zaprezentowała wzruszający program przygotowany przez wychowawczynię klasy panią Elżbietę Tompór. Uczniowie klasy VII rozpoczęli swoją akademię widowiskowym odtańczeniem poloneza. Myślą przewodnią akademii było ukazanie dążeń niepodległościowych, cierpienia Polaków oraz znaczących wydarzeń, które stały się dla naszej historii symbolami narodowymi. Recytowane utwory poetyckie, pieśni patriotycznych i występy aktorskie wzbudziły refleksję nad postawami patriotycznymi. Dla uczniów naszej szkoły była to przede wszystkim lekcja patriotyzmu. Wszyscy uczniowie aktywnie zaangażowali się w szkolne obchody Święta Niepodległości, za co składamy im serdeczne podziękowania.