ALERGIE POKARMOWE- PRZYPOMNIENIE

Ze względu na alergie pokarmowe (m.in. alergia na orzechy) występujące wśród uczniów naszej szkoły, zwracam się z uprzejmą prośbą o nieprzynoszenie do szkoły produktów zawierających orzechy. Przypominam, że nasza szkoła, podobnie, jak szkoły kanadyjskie jest szkołą “peanut-free”. Proszę także rodziców o niezwłoczne poinformowanie nauczyciela-wychowawcy o alergiach dziecka oraz o ewentulanych procedurach medycznych.

Sylwia Krupa

Kierownik SPK Toronto