Biblioteka Internetowa

Zapraszamy do wypożyczania książek online (Biblioteka Internetowa SPK Toronto – toronto.orpeg.pl). Wszyscy czytelnicy naszej szkolnej biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.