Do Hymnu!

Decyzją Rady Pedagogicznej, z dniem 26 stycznia,br. uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto rozpoczynają każde sobotnie zajęcia wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Celem akcji jest wyrobienie w uczniach postawy patriotycznej oraz szacunku dla symboli narodowych, jak również umiejętność odśpiewania Hymnu Narodowego z pamięci. W nawiązaniu do tematu odbyło się kilka lekcji przypominających o historii polskiego hymnu. Uczniowie klasy IV SP, pod opieką pani mgr Lidii Łęckiej, omówili podczas zajęć wiedzy o Polsce okoliczności powstania Hymnu Polskiego i jego znaczenia w dziejach narodu wykonując własnoręczne projekty.