DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA- LEKCJA OTWARTA DLA KLAS I-III SP