II Olimpiada Wiedzy o Polsce

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie bardzo serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół polonijnych w Kanadzie i USA do udziału w II edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do wychowawców klas.

Szczegóły konkursu:

Uczestnicy Olimpiady Wiedzy o Polsce: Kanada, USA

Organizator: Zarząd Główny ZNP w Kanadzie.

Pomysłodawca Olimpiady: Zarząd Oddziału Hamilton ZNP w K.

Cele i tematyka konkursu: •Pogłębianie wiedzy o Polsce - jej historii, tradycji, obyczajach, kulturze, sztuce, geografii, krzewienie wiedzy o sławnych Polakach w Polsce i na świecie •Pogłębianie wiedzy o życiu i działalności sławnych Polaków. •Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą oraz innymi źródłami informacji. •Popularyzacja grafiki komputerowej, jako współczesnej dziedziny sztuki (propozycja prowadzenia konkursu na wzór Jeopardy •Popularyzacja języka polskiego oraz umiejętności posługiwania się nim. •Rozwijanie twórczego myślenia i ekspresji twórczej. •Stwarzanie uczniom możliwości rywalizacji.

Uczestnicy:

Do udziału w konkursie Organizator zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Kanady i USA Dwie grupy: Grupa I klasy 6,7 i 8 Grupa II klasy 9 – 12

Zasady prowadzenia konkursu Uczestnicy konkursu przygotowują się z opracowanych przez ZG ZNPwK zagadnień i pytań. Pytania i materiały do konkursu zostaną wysłane do wszystkich ośrodków odpowiedzialnych za przeprowadzenie półfinałów na swoim terenie z prośbą o rozesłanie ich do szkół. Zagadnienia te powinny być opracowane na lekcjach szkolnych pod kierunkiem nauczyciela w klasach. Dodatkowo rodzice mogą pracować z dziećmi w domu. I etap – ćwierćfinały- eliminacje szkole – powinny zostać przeprowadzone przez szkoły, aby wyłonić uczestników II etapu. Pierwszy etap może mieć różne formy w zależności od możliwości szkoły np: rozwiązanie testu pod hasłem „Co wiem o Polsce”, zorganizowaniu współzawodnictwa między klasami itp. Etap ten powinien być kończony do 28 kwietnia 2017. Do 30 kwietnia 2018 r. szkoły zgłaszają do Ośrodków przeprowadzających półfinały, nazwiska trzyosobowych zespołów z grupy I i grupy II, które wezmą udział w II etapie konkursu. II etap – półfinały- organizowane przez wyznaczony w danym rejonie Ośrodek ( po jednym ośrodku w NYC, Chicago, Toronto, Edmonton i w Montrealu. Półfinały mają wyłonić po dwa zespoły, jeden z I grupy i jeden z II grupy, które będą reprezentować dany Ośrodek w Finałach w Toronto. * w Toronto półfinały odbędą się 12 maja 2018 – zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2018r. III etap- FINAŁ- odbędzie się 23 czerwca 2018 r., w Kanadzie, w Centrum Jana Pawła II w Mississauga Konkurs będzie polegał na współzawodnictwie między 5 Ośrodkami, z których każdy będzie reprezentowany przez dwie grupy: I ( klasy 6,7,8) i II ( klasy 9-12). Uczestnicy będą odpowiadać na zadawane im pytania, które wcześniej były omawiane na zajęciach szkolnych. Zwycięzcy Uczestnicy konkursu z największą liczbą punktów w danej grupie zostają laureatami konkursu. Komisja może ustanowić wyróżnienia. Nagrody Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają cenne nagrody i dyplomy. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 23 czerwca w Centrum Jana Pawła II w Mississauga- Kanada. Dla wszystkich uczestników i opiekunów przewidziane są dodatkowe atrakcje. Zgłoszenia Każdy ośrodek wybiera organizatora półfinałów, do którego należy zgłosić drużynę reprezentującą daną szkołę. Organizatorzy zgłaszają zwycięzców półfinałów do Zarządu Głównego ZNP w Kanadzie. Drużyny te wezmą udział w Wielkim Finale w Mississauga. Postanowienia końcowe Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. O zmianach uczestnicy Olimpiady będą powiadamiani drogą elektroniczną. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo robienia zdjęć i filmu podczas konkursu, które to zdjęcia mogą być opublikowane w środkach masowego przekazu, oraz zamieszczone w Internecie na stronie ZNPwK. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu. Komunikaty dotyczące poszczególnych etapów będą systematycznie wysyłane mailowo do Ośrodków Centralnych.

Materiały Pomocnicze: Tytuł autor Bohaterowie Historii Polski Maciej Leszczyński Najciekawsze Miejsca w Polsce Joanna Knaflewska Zabytki Polski Atlas dla ciekawych Kocham Polskę Joanna i Jarosław Szarkowie Kocham Polskę, Elementarz Małego Polaka Joanna i Jarosław Szarkowie Szkolny Leksykon Historia Polski Janusz Odziemkowski

Bardzo gorąco zachęcam do udziału w konkursie!

W imieniu ZG ZNPwK Iwona Malinowski