JUBILEUSZ 25-LECIA SPK TORONTO

W tym roku szkolnym SPK Toronto obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Szkoła została założona w 1993 roku. SPK Toronto jest placówką edukacyjną, która cieszy się w środowisku lokalnym dużym prestiżem. Jest miejsce, gdzie nowe pokolenia zdobywają wiedzę na poziomie zbliżonym do szkół w Polsce i poznają polskie dziedzictwo kulturowe.