Kredyty z Języka Polskiego

Uczniowie SPK przy Konsulacie Generalnym w Toronto uczęszczjący do Gimnazjum klasy II i III oraz Liceum klasy I i II mogą ubiegać się o kredyty z języka polskiego. Za każdy rok szkolny uczeń może otrzymać jeden kredyt, w sumie cztery kredyty w ciągu czterech lat.

Jeden kredyt jest zaliczany do I grupy kredytów obowiązkowych (Compulsory Credits, Group 1 Classical or International Language); pozostałe trzy kredyty są zaliczane do grupy kredytów wybieranych przez studentów (Optional Credits).

Pierwszym warunkiem otrzymania kredytu jest zarejestrowanie się w odpowiednim czasie na kurs kredytowy z języka polskiego, następnie systematyczne uczęszczanie na lekcje języka poskiego oraz zaliczenie egzaminu pisemnego przed końcem roku szkolnego.

Po spełnieniu wszystkich warunków uczeń otrzyma zaświadczenie (Report Card) ukończenia kursu z adekwatną oceną z języka polskiego wyrażoną w procentach.

Zapisy na kursy odbywają się we wrześniu i w październiku. Instrukcje odnośnie rejestrowania się będą zamieszczane na naszej witrynie na początku każdego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać od Pani mgr Lucyny Krzemińskiej w każdą sobotę od godziny 9:00 do 12:30 w pokoju 212.