LEGITYMACJE SZKOLNE- ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski na legitymacje szkolne (przedłużenie/nowe) można składać u wychowawców klas lub przy stoliku dyżurnych. Wnioski będą przyjmowane w dwóch turach: I-sza tura do 31 października, br. oraz II-ga tura do 31 stycznia, 2020 roku. Formularze dostępne są na witrynie szkolnej.