List Dyrektor ORPEG-u Pani Anny Radeckiej na zakończenie roku szkolnego