List Ministra Andrzeja Dery, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP do Kierownika SPK Toronto