MOJA KARTKA BOŻONARODZENIOWA – KONKURS PLASTYCZNY

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów SP Toronto do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja kartka bożonarodzeniowa”. Celem naszego konkursu jest popularyzowanie polskich tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Uczestnicy konkursu wykonują kartkę świąteczną w formacie A5 (po złożeniu) w dowolej technice plastycznej np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie. Prace będą oceniane pod względem samodzielności, poziomu artystycznego, oryginalności, pracochłonności, estetyki wykonania oraz stopnia nawiązania do tradycji. Zainteresowanych prosimy o podpisanie prac (imię, nazwisko oraz klasa) i przekazanie ich wychowawcom lub Samorządowi Uczniowskiemu najpóźniej do 14 grudnia, 2019r. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone! Życzymy powodzenia.

Samorząd Uczniowski SP Toronto

*Uwaga! Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania wzoru kart bożonarodzeniowych na potrzeby szkolne.