Nagroda Rady Rodziców

Z wielką przyjemnością informuję, że Rada Rodziców, już po raz piąty przyznała nagrodę za szczególne zasługi na rzecz SPK.

Za wspaniałą i owocną współpracę z młodzieżą oraz zaangażowanie w życie naszej szkoły, nagrodę "Konsul na 6+", otrzymał Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Pan Grzegorz Morawski (list gratulacyjny w załączniku).

Serdecznie gratuluję!
Ewa Michaluk, Przewodnicząca Rady Rodziców SPK Toronto