ODWOŁANIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 5.X.2019 ROKU

Informujemy, że w związku z trwającym strajkiem członków CUPE, Toronto Catholic District School Board wstrzymał permity na wszystkie dodatkowe zajęcia weekendowe oraz sobotnie. W związku z powyższym planowane na 5 października, br. zajęcia w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto, zostają odwołane.