Prezydium Rady Rodziców- wyniki wyborów 2018/2019

W wyniku wyborów  Rady Rodziców SPK Toronto, wyłoniono Prezydium w składzie: Przewodniczący RR: Pan Przemysław Pawluk, Z-ca Przewodniczącego RR: Pan Andrzej Wiewióra, Skarbnik RR: Pani Barbara Symik, Sekretarz RR: Pani Małgorzata Jakubiak. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz satysfakcji z pełnionej funkcji!