Promieniowanie- rzecz o Marii Skłodowskiej – Curie po raz pierwszy w SPK Toronto!

Mamy przyjemność zakomunikować, że 7 kwietnia, 2018 roku w kafeterii szkolnej z inicjatywy Kierownika Szkoły oraz Grona Pedagogicznego po raz pierwszy odbędzie się w naszej szkole spektakl Salonu Poezji, Muzyki i Teatru pani Marii Nowotarskiej pt. „Promieniowanie- rzecz o Marii Skłodowskiej – Curie”. Sztuka adresowana jest do uczniów klas od VI SP wzwyż. Temat sztuki jest ściśle związany z programem nauczania. Chcemy w ten sposób rozbudzić wśród uczniów zamiłowanie do sztuki teatralnej oraz przybliżyć postać tej wielkiej Polki nie tylko w kontekście jej odkryć naukowych, ale także działalności w kwestii niepodległościowej. Sztuka odbędzie się w godz.od 12: 00 do 13:30. Wstęp: $10.00 CAD. Opłatę można uiścić u wychowawców klas lub u przewodniczących trójek klasowych do 24 marca, 2018 roku. Uczniowie, którzy ( za pisemną zgodą rodziców) nie wezmą udziału w spektaklu, pozostaną na lekcjach pod opieką innego nauczyciela. Zapraszamy!!!

 

Kierownik oraz Grono Pedagogiczne SPK Toronto