Rada Rodziców SPK

Prezydium Rady Rodziców SPK  2019/2020:

Przemyslaw PawlukPrzewodniczący Rady Rodziców
Dominika PanszczykWiceprzewodniczący Rady Rodziców
Malgorzata McKenzieSekretarz Rady Rodziców
Barbara SymikSkarbnik Rady Rodziców

Komisja Rewizyjna - kontrola finansów RR

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 Członek Komisji Rewizyjnej
 Członek Komisji Rewizyjnej

Każdy rodzic ma prawo skontrolować finanse Rady Rodziców, mieć wgląd w rachunki, wyciągi z konta bankowego i protokoły Komisji Rewizyjnej.