ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE STYPENDIALNYM DLA POLONII im. GEN.W. ANDERSA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabory wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie oraz w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia. Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA ( link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00. Celem Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa jest umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia (nieposiadającej polskiego obywatelstwa) odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się także do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. Program oferuje stypendium umożliwiające młodzieży polskiego pochodzenia podjęcie od roku akademickiego 2020/2021 studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia w polskich uczelniach. Studia w Polsce mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym na warunkach stypendialnych. Program stypendialny im. gen. Wł. Andersa od lat jest rozpoznawalny w środowiskach polonijnych, gdzie ugruntował swoją pozycję i corocznie przyciąga rzeszę kandydatów. Od 2020 roku Agencja rozszerza jego zakres geograficzny, umożliwiając kandydatom polskiego pochodzenia z całego świata otrzymanie stypendium na odbycie studiów w Polsce. Dlatego też zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie informacji o Programie wśród młodzieży polskiego pochodzenia. Więcej informacji o programach stypendialnych, regulaminy oraz ogłoszenia o ich uruchomieniu są dostępne na stronie internetowej NAWA https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kandydaci-na-studia-w-polsce-siegnijcie-po-stypendium-im-gen-andersa. W załączeniu przesyłamy plakat promujący Program stypendialny oraz ulotkę w wersji elektronicznej. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Programu Stypendialnego dla Polonii, e-mail: [polonia@nawa.gov.pl]polonia@nawa.gov.pl.