Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/2020
 

Magdalena Wójcik

Kuba Szewczyk

Przewodniczący Samorządu
I a LO
 Dominika Koziol
Zastępca Przewodniczącego Samorządu
I a LO
 

Krystian Panszczyk

Jan Czakiert

Skarbnik Samorządu
VII SP/I a LO
  Olga Krawczyk
Sekretarz Samorządu
I a LO
  Natalia Kwapisz Aktyw BibliotecznyVII SP
 
p. Sylwia Krupa
p. Irena Rymar
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski - sekcja wspomagajaca SU