Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego 2017/2018
 Milena Galaszewicz
Przewodnicząca Samorządu
II LO
 Szymon Strozek
Zastępca Przewodniczącego Samorządu
III LO
  Nicole Slodowy
Skarbnik Samorządu
I LO
  Marcin Jaczynski
Sekretarz Samorządu
II LO
    
 
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego