Składka Rodzicielska

Nauka w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym jest bezpłatna (poza zerówką, którą opłacają sami rodzice; w Polsce zerówki opłacają gminy, a nie Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Rodzice sami zaopatrują uczniów w podręczniki szkolne. Pobierane są coroczne, dobrowolne składki (50% zniżki za trzecie i kolejne dziecko). Wysokość składki uchwala co roku Rada Rodziców. Opłata ta służy podniesieniu procesu dydaktycznego oraz uatrakcyjnieniu sobotnich zajęć w szkole. 

Pieniądze ze składek rodziców przeznaczane są między innymi na:

- zakup lektur szkolnych
- nagrody w konkursach
- nagrody na koniec roku
- wynajem sali na uroczystości szkolne
- Mikołajki
- Dzień Dziecka
- inne wydatki

Dodatkowe zajęcia takie jak matematyka w całości pokrywają rodzice danej klasy.