SPRZEDAŻ WYPIEKÓW

15 grudnia,br. SU organizuje sprzedaż wypieków. Akcja zostanie połączona ze zbieraniem funduszy przez uczennicę Julię Sarniak, która w przyszłym roku, będzie brać udział w misyjnej podróży na Dominikanę. Julia jest uczennicą klasy II LO i od zawsze rozsławia dobre imię szkoły, jest wzorową uczennicą i bierze udział w konkursach pozaszkolnych ( jest m.in.laureatką II etapu Olimpiady J.Polskiego’2017). Aby wesprzeć obydwie akcje: sprzedaż na rzecz działalności SU oraz budowanie szkoły na Dominikanie, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców o bezinteresowne upieczenie ciast na najbliższą sobotę. Zysk zostanie przekazany na obydwa cele. Koszt zakupu : $ 1 – mleko lub soczek; wypieki od $1 do $3 . Akcję koordymuje pani mgr Irena Miszewska oraz pani Dominika Pańszczyk. Wszystkie osoby, które chciałyby przygotować wypieki proszone są o zgłaszanie się drogą mailowa na adres: dominikapanszczyk@gmail.com .

Z góry serdecznie dziękujemy za ten wspaniały gest!