Walentynkowe życzenia uczniów SPK dla mieszkańców Domu Seniora Wawel Villa

Po raz kolejny uczniowie SPK Toronto pokazali, że „mają serce i patrzą w serce”. Podczas zajęć w ostatnią sobotę klasy: II SP pod opieką pani mgr Ireny Stachnik oraz II i III LO pod opieką pani mgr Joanny Ostrowskiej, przygotowały kartki walentynkowe z pięknymi życzeniami, aby sprawić radość osobom przebywającym w Domu Seniora Wawel Villa. Gest ten wywołał wiele pozytywnych emocji wśród pensjonariuszy Wawel Villa, gdyż – jak sami przyznali – jest to dowód na to, że ktoś o nich pamięta i że są dla kogoś naprawdę ważni. Ta akcja była dla uczniów swoistą lekcją wychowawczą, uczącą empatii, tolerancji i otwartości na potrzeby innych osób. Przypominamy, że nasza szkoła współpracuje z Domem Seniora Wewel Villa od kilku lat.