Wiersz napisany z okazji 25-lecia SPK Toronto

SPK Toronto

Za siedmioma górami

I za dziesiątą rzeką,

Za wielkim oceanem,

A więc bardzo daleko

Żyje wielu Polaków,

Polskie mają rodziny,

I po polsku wciąż mówią,

My też tak mówimy.

Nie wyparli się korzeni

I wciąż pamiętają,

Że są z Polski i Ojczyznę Wciąż bardzo kochają.

A my- dzieci i ich wnuki

Wiemy, co to Polska,

Jest nam znane polskie miasto

Oraz polska wioska.

Znamy mapę i miejsc wiele,

Choć tutaj mieszkamy,

Jak rodzice, dziadek, babcia

Naszą Polskę też kochamy.

No i w szkole SPK,tu- w Toronto,

O tym się uczymy.

O korzeniach naszych, polskich Juz nie zapomnimy.

Obchodzimy tak, jak w Polsce

Wszystkie ważne święta,

I o datach w kalendarzu Każdy z nas pamięta.

O rocznicach, o wspomnieniach O historii naszej.

O tym właśnie rozmawiamy

W szkole, w naszej klasie.

I o ludziach, którzy z Polską Mają coś wspólnego,

Tego uczą nas tu- w szkole,

My czerpiemy z tego.

Choć w Toronto dziś mieszkamy,

To wciąż w sercu mamy

Myśl, że Polska naszym krajem, A my Polakami.

Autor : Dorota Kluska