Wirtulana odznaka PCN dla Pana Pawła Pestki

Mamy zaszczyt poinformować, że pan mgr Paweł Pestka, nauczyciel wiedzy o Polsce w SPK Toronto, ukończył kurs kwalifikacyjny z wyróżnieniem i otrzymał wirtulaną odznakę Polonijnego Centrum Nauczycielskiego ORPEG. Serdecznie gratulujemy! Przypominamy jednocześnie, że wszyscy nauczyciele Grona Pedagogicznego SPK Toronto mają ukończone studia wyższe w zakresie nauczanego przedmiotu wraz z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończone kursy kwalifikacyjne do nauczania w szkołach poza granicami kraju. Ponadto, nasi nauczyciele podejmują liczne szkolenia doskonalące i metodyczne. Życzymy kolejnych sukcesów na drodze rozwoju zawodowego.