WITAJ SZKOŁO!

W sobotę 7 września, br. zabrzmiał pierwszy dzwonek w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto rozpoczynający kolejną wspaniałą przygodę edukacyjną . Gośćmi Honorowymi inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020 byli: Konsul Generalny RP w Toronto Pan Krzysztof Grzelczyk oraz nowa wice-konsul ds.polonijnych Pani Sylwia Czerwińska. Kierownik szkoły, Pani Sylwia Krupa powitała serdecznie wszystkich zgoromadzonych; przedstawiła Grono Pedagogiczne oraz zasady organizacji roku szkolnego. W tym roku szkolnym naukę w polskiej szkole będzie pobierało 270 uczniów. Podczas uroczystości w szczególny sposób oddano hołd Ofiarom II wojny światowej. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Konsulowi Generalnemu RP w Toronto, Panu Krzysztofowi Grzelczykowi, nagrody Rady Rodziców „Konsul na 6+”. Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.