WIZYTA ORGANIZATORÓW FESTIWALU POLSKICH FILMÓW HISTORYCZNYCH W SP TORONTO

16 listopada,br. uczniowie starszych klas mieli okazję uczestniczyć w projekcji kilku bardzo ciekawych filmów historycznych przybliżających historię Polski oraz losy Polaków. Gośćmi spotkania, na zaproszenie kierownika szkoły, byli dyrektor Festiwalu „Losy Polaków” pan Ryszard Łączyński wraz z małżonką oraz pan Andrzej Kawka z Polonia Canadaian Institute for Historical Studies. Państwo Łączyńscy przekazali uczniom w prezencie pamiątkową biografię Ignacego Paderewskiego ze specjalną dedykacją Marszałka Sejmu. Przesłaniem Festiwalu jest wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, promocja polskiej historii, kultury i języka w kraju i za granicą. Festiwal Polonijny „Losy Polaków”, organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, odbywa się pod patronatem Marszałka Senatu RP i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komitetu Honorowego z udzialem przedstawicieli Sejmu i Senatu oraz m.in. prezesa Instytut Pamięci Narodowej, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz przedstawicieli organizacji polonijnych, a także Towarzystwo Chrystusowe, prezentujące wiele filmów z misji wśród Polonii na całym świecie.