Wybory uzupełniające do Rady Rodziców SPK Toronto

W ubiegłą sobotę, tj.27 stycznia, 2018 roku odbyły się wybory uzupełniające do RR, podczas których powołano nowe Prezydium RR w składzie: przewodniczący: pan Przemysław Pawluk, z-ca: pani Magdalena Sabat, skarbnik: pani Barbara Symik oraz sekretarz: pani Małgorzata McKenzie. Życzymy wielu sukcesów w działalności na rzecz rozwoju szkoły. W załączniku list Przewodniczącego RR.