ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto (SPK Toronto) ogłasza zapisy do klasy I- szej na rok szkolny 2019/2020 - rocznik : 2012/2013. Podania (tylko kompletne) można składać w sekretariacie szkoły w każdą sobotę od 6 kwietnia , 2019 roku do 11 maja, 2019 roku w godzinach od 9:00 do 9:45 (budynek Bishop Allen Academy, przy 721 Royal York Rd.) lub przesyłać na adres toronto@orpeg.pl Informacje oraz wszystkie potrzebne formularze dotyczące zapisu dziecka do szkoły znajdują się na witrynie szkolnej ( toronto.orpeg.pl )w zakładce: O szkole- Rekrutacja- Kwestionariusz Zgłoszeniowy. Kompletne podanie powinno zawierać : kwestionariusz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi załącznikami.