ZAPROSZENIE DO KONKURSU HISTORYCZNEGO PATRIA NOSTRA

Zapraszamy do udziału w konkursie historycznym organizowanym przez fundację „Patria Nostra” . W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Państw UE i USA. Termin rejestracji : 23.02.2019 Termin wykonania prac:  24.02.2019 Termin Gali Finałowej :18.03.2019 w Warszawie REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na poprzez stronę internetową konkursu. Link do formularza rejestracji: https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-iv-mazowsze-2018.  Zgodnie z regulaminem, każda szkoła może zgłosić tylko 1 drużynę składającą się z 3 uczniów oraz nauczyciela-opiekuna. Na stronie internetowej znajduje się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić. Każda drużyna rejestruje się jako całość, dlatego też prosimy zainteresowanych uczniów i nauczycieli o wcześniejsze zorganizowanie drużyny ( 3 uczniów pod opieką nauczyciela ) PRACE KONKURSOWE: Prace konkursowe to 30 sekundowe animacje lub 45 sekundowe filmy prezentujące ważne wydarzenia z jednego z 52 tygodni roku. Organizator przydziela tematy według kolejności zgłoszeń, na podstawie listy ułożonej w porządku chronologicznym. Tematy przewodnie IV Edycji Konkursu są związane z budową niepodległego państwa polskiego od 1918 roku, jednakże w ramach konkursu wykonane zostaną prace dotyczące wszystkich okresów historii naszego kraju. NAGRODY GŁÓWNE – WYCIECZKI DO BRUKSELI : Autorzy najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody główne - wycieczki do Brukseli, ufundowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego NAGRODY POZOSTAŁE : W konkursie Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy jego uczestnicy. Organizator zapewni podobnie jak w latach poprzednich wiele Atrakcyjnych nagród. Aktualne zestawienie nagród jest publikowane Na stronie internetowej konkursu: www.konkurs-patrianostra.pl   GALA FINAŁOWA:  Gala finałowa konkursu odbędzie się dnia 18 marca 2019 r. w Warszawie, w Centrum Olimpijskim PKOL. Na uroczystość zapraszamy wszystkich uczestników konkursu.