Godzina W

1 sierpnia 1944 roku o 17.00, tzw. godzinie „W" na mocy rozkazu komendanta głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora" rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Upadło 3 października. Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od hitlerowskiej okupacji i dominacji sowieckiej.
W jej wyniku zginęło ponad 18 tys. żołnierzy AK i 150 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. Rozkaz Hitlera brzmiał: "Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią (...)".

mgr Sylwia Krupa