AKTUALNOŚCI

Zakup Lektur do Biblioteki Szkolnej - Podziękowania

Na potrzeby szkoły, biblioteka SPK Toronto , pod opieką pani mgr Sylwii Krupy, zakupiła kolejne lektury. Tym razem do rąk uczniów trafi 20 egzemplarzy „Baśni”- polskich i europejskich. Zakup został całkowicie sfinansowany z funduszy zebranych ze szkolnych sprzedaży. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do umożliwienia tego zakupu: rodzicom organizującym sprzedaże szkolne lub inne akcje oraz mamom, które pieką bezinteresownie ciasta.

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

W najbliższą sobotę, tj.26 stycznia, br. odbędzie się szkolny konkurs czytelniczy. Lista zgłoszeń została już zamknięta. W związku z obowiązującymi przepisami RODO proszę wszystkich rodziców dzieci biorących udział w konkursie o podpisanie załączonego oświadczenia oraz przekazanie go w sobotę wychowawcom klas ( lub przesłanie skanu). Konkurs odbędzie się na pierwszej godzinie lekcyjnej. Będziemy prosić uczniów według grup wiekowych. Klasy I-III SP losują pytania i odpowiadają na nie ustnie .

PODZIĘKOWANIA

Samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowania pani Dominice Pańszczyk oraz pani mgr Irenie Rymar za zorganizowanie ( po raz kolejny) sprzedaży pizzy w ubiegłą sobotę. Dziękujemy również pani Barbarze Symik oraz panu Andrzejowi Wiewiórze za pomoc w dystrybucji pizzy.

KĄCIK LITERACKI ZAPRASZA

Najpiękniejsze utwory literackie długo pozostają w naszej pamięci. Literatura porusza przede wszystkim wyobraźnię, zamieniając słowa w obrazy... Zapraszam do Kącika Literackiego.

                                                                                                                                                               mgr Joanna Ostrowska

Strony

Subskrybuj przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto RSS