AKTUALNOŚCI

Laureaci Konkursów Pozaszkolnych

Dnia 17 kwietnia 2016 r. w Centrum Kultury Polskiej w Mississauga odbyła się VIII edycja dwóch konkursów organizowanych przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie:

,,Mistrz pięknego czytania''( pozycja do czytania: Jan Brzechwa ,,Akademia Pana Kleksa'')
,,Mistrz Ortografii 2016'' pod hasłem ,,Asy polskiej ortografii to my...''

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania oraz gratulacje Pani mgr Agnieszce Jurzyście, głównej organizatorce i pomysłodawczyni I edycji Konkursu Geograficznego " Wędrujemy po mapie Polski" (ZNP oddział Mississauga), który odbył się 23 kwietnia 2016 r. Konkurs cieszył się ogromną popularnością i zdobył wiele słów uznania. W konkursie wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły zajmując bardzo wysokie miejsca (wyniki już wkrótce), rozsławiając dobre imię naszej szkoły. Gratuluję!

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą i dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi, organizacyjnymi i lokalowymi.

Po zmianie ustawy o systemie oświaty, obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2009). Do SPK mogą być przyjmowane również 6-cio latki (rocznik 2010).

Konkurs Geograficzny

Uprzejmie informujemy, że dnia 7 maja br. odbędzie się III edycja szkolnego KONKURSU GEOGRAFICZNEGO. Celem konkursu jest rozbudzenie u uczniów zainteresowań geografią Polski. Regulamin konkursu dostępny tutaj. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy konkursu:
mgr Agnieszka Jurzysta
mgr Sylwia Krupa

Alergie pokarmowe\Komunikat

Ze względu na alergie pokarmowe (m.in. alergia na orzechy) występujące wśród uczniów naszej szkoły, zwracam się z uprzejmą prośbą o nieprzynoszenie do szkoły produktów zawierających orzechy. Przypominam, że nasza szkoła, podobnie, jak szkoły kanadyjskie jest szkołą “peanut-free”.

Proszę także rodziców o niezwłoczne poinformowanie nauczyciela-wychowawcy o alergiach dziecka oraz o ewentulanych procedurach medycznych.

Sylwia Krupa
p.o. Kierownika  SPK Toronto

Pizza!!! Pizza!!!

W sobotę, 23 kwietnia br. odbędzie się sprzedaż pizzy (wyłącznie zestaw). Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zamówienia i przekazanie go wychowawcy klasy (lub skarbnikowi  klasy w wypadku klas starszych).

Samorząd Uczniowski

Strony

Subskrybuj przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto RSS