Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto jest jednostką podlegającą polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej . Pracę szkoły koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy ul. Kieleckiej 43 w Warszawie. Bezpośredni nadzór nad działalnością Szkoły w Toronto sprawuje ORPEG. Nasza szkoła mieści się w Bishop Allen Academy, 721 Royal York Road w Toronto. Nasza polska szkoła to placówka edukacyjna o wieloletniej tradycji i dużym prestiżu w środowisku polonijnym. Szkoła została założona w 1993 roku. Jest miejscem, gdzie nowe pokolenia dzieci i młodzieży zdobywają wiedzę na poziomie zbliżonym do szkół w Polsce i poznają polskie dziedzictwo kulturowe przekazywane im przez zespół wysoko kwalifikowanych nauczycieli o dużym doświadczeniu zawodowym.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć