KĄCIK LITERACKI

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to doskonała okazja do refleksji nad sposobem naszego wypowiadania się w języku polskim. Czym jest kultura języka ? Zapraszam do Kącika Literackiego.

Joanna Ostrowska