PIZZA

Samorząd Uczniowski organizuje kolejną w tym roku szkolnym sprzedaż pizzy. Sprzedaż/ wydawanie zamówionej wcześniej pizzy odbędzie się w sobotę 20 kwietnia.
Zamówienie wraz z zapłatą w gotówce można złożyć u wychowawcy klasy w sobotę 6 i 13 kwietnia.
UWAGA: Nie będzie możliwości zakupu w dniu wydawania pizzy. Tylko i wyłacznie, jeśli będziemy mieć nadwyżki po wydaniu osobom, które wcześniej zamówiły.
Dziękujemy!

Do pobrania