Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Kontakt

Kontakt
Dyrektor SP mgr Sylwia Krupa
telefon: (519) 635-6216
email: toronto@orpeg.pl

Sekretariat : Anna Węgrzynowska; email: toronto.sekretariat@orpeg.pl

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9.00 – 14:30
w budynku Bishop Allen Academy w Etobicoke, 721 Royal York Rd.