Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

O Gazetce

Gazetka Merkuriusz od początku swojego istnienia redagowana jest przez Samorząd Uczniowski. Pomysłodawcą gazetki szkolnej jest Pani mgr Sylwia Krupa.

W każdym wydaniu znajdziecie wiele ciekawych artykułów dotyczących najważniejszych wydarzeń w szkole i poza nią, krzyżówki, humory, rebusy.

Wszystkie wydania gazetki dodawane są do zbiorów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

 

Zespół Redakcyjny Merkuriusza i Merkuriusza Juniora 2022/2023

Redaktorzy:

Amelia Janiszewska

Oliwia Dworak

Nel Grudzinski

Małgorzata Farbis

Marcel Rychter

Martin Bogusz

Franciszek Wojciechowski

Maksymilian Sledz

 

 

Zespół Redakcyjny Merkuriusza 2018 / 2019 (numery 34-)

Natalia Kwapisz
Maya Kiedrowski  

Amelia Janiszewski

Marcel Rychter

Edytor: Krystian Pańszczyk

Zespół Redakcyjny Merkuriusza 2017 / 2018 (numery 29-34)
Redaktor Naczelny: Magdalena Wojcik
Z-ca redaktora naczelnego: Olga Krawczyk   Dziennikarz: Nela Jarzemska

Zespół Redakcyjny Merkuriusza 2016 / 2017 (numery 23-28)
Redaktor Naczelny: Julia Czubik
Z-ca redaktora naczelnego: Kacper Koziol

Zespół Redakcyjny Merkuriusza 2015 / 2016 (numery 20-23)
Redaktor Naczelny: Daria Jaczyńska
Edytor: Maria Kaczmarek

Zespół Redakcyjny Merkuriusza 2014 / 2015: (numery 16-19)
Redaktor Naczelny: Daria Jaczyńska
Edytor:Maria Kaczmarek

Zespół Redakcyjny Merkuriusza 2013 / 2014: (numery 11-15)
Redaktor Naczelny: Daria Jaczyńska
Z-ca Redaktora Naczelnego: Maria Kaczmarek
Edytor: Oscar NałęczMartin Szczepanowski (nr 14)
Edytor: Victoria Sozańska

Zespół Redakcyjny Merkuriusza 2012 / 2013 (numery 7-10):
Anna Halawa
Ines Krakowiak-Król
Gosia Lasota

Edytor: Natalie Puchalski

Zapraszamy do lektury !

Mamy nadzieję, że sprawi Wam ona tyle samo przyjemności, co nam redagowanie gazetki.