Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Nauczyciele

Grono Pedagogiczne 2020 / 2021

 

Nauczyciel Wych./ Przed. Uczy klasy

mgr Sylwia Krupa

II a/III LO WOP
II b LO, IIa/III LO

mgr Irena Stachnik

I SP Edukacja Wczesnoszkolna
 • Kącik Malucha
 • Komisja Rekrutacyjna
 • Nagroda Rady Rodziców „Nauczyciel Na 6+”’ 2018/2019
I SP

mgr Mariola Pastor – Wiewióra

II SP Edukacja Wczesnoszkolna II SP

mgr Anna Puścizna

III a SP Edukacja Wczesnoszkolna III a SP
 

mgr Edyta Budz

kl.IV kl.IV SP, kl.IIa/III LO

mgr Agata Masłowski

III b Edukacja Wczesnoszkolna
 • Opiekun Gazetki Szkolnej Samorząd Uczniowski SP
III b SP

mgr Paweł Pestka

V SPWOP
 • Opiekun Gazetki Szkolnej (sprawy techniczne)
V SP, V ISP

mgr Lidia Walczak

VI SPJęzyk Polski VI SP, VIII SP

mgr Irena Rymar

VII SPWOP
 • Imprezy Szkolne
 • Samorząd Uczniowski SP
IV SP, VII SP

mgr Krzysztof Sójka

VIII SPWOP
VIII SP, I LO

mgr Grażyna Styczeń

I LO Język Polski
 • Zdjęcia z imprez szkolnych
 • Komisja Rekrutacyjna
VII SP, I LO

mgr Lidia Łęcka

II b LO Język Polski
WOP
 • Koordynator konkursów pozaszkolnych
 • Dyplom Uznania ZNP za krzewienie kultury polskiej 2019
V SP, II b LO

Anna Węgrzynowska

Sekretariat

Adam Rychter

Pracownik obsługi