Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Nauczyciele

Grono Pedagogiczne 2023 / 2024

 

Nauczyciel Wych./ Przed. Uczy klasy

 

mgr Sylwia Krupa

III LO WOP
kl. III LO

kl. IV SP

mgr Krystyna Mancewicz

II SP Edukacja Wczesnoszkolna
  • Medal KEN – 2022
kl. II SP

mgr Monika Krasna

III SP Edukacja Wczesnoszkolna kl.III SP
 

 

dr Joanna Lustanski

V SP Język polski kl. V SP

oddział dziecięcy

mgr Anna Bialas

WOP

kl.VI a

Opiekun Samorządu Uczniowskiego kl.VI a SP

kl. VI b SP

 

mgr Agata Masłowski

Język Polski

kl.VI b SP

 

  • Biblioteka SP
kl. VI b SP

biblioteka

mgr Edyta Budz

Język Polski

kl.VII  SP

  • Koordynator Konkursu Recytatorskiego Fundacji im.W. Reymonta
kl.VII SP

kl. III LO

 

mgr Paweł Pestka

VIII SP WOP
  • Opiekun Gazetki Szkolnej (sprawy techniczne)
kl. VIII SP

kl. I LO

 

mgr Lidia Walczak

I LO Język Polski kl. VI a SP

kl. I LO

 

mgr Irena Rymar

 

V SP WOP

 

kl. V SP

kl. VII SP

 

mgr Krzysztof Sójka

II LO WOP kl. II LO

kl. IV LO

mgr Grażyna Styczeń

IV LO Język Polski

 

  • Komisja Rekrutacyjna
  • Koordynator Kursów Kredytowych
kl.II LO

kl. IV LO

 

mgr Lidia Łęcka

IV SP
  • Koordynator konkursów pozaszkolnych
  • Koordynator Konkursu Recytatorskiego Fundacji im.W. Reymonta
  • Dyplom Uznania ZNP za krzewienie kultury polskiej 2019
  • ONTARIO VOLUNTEER SERVICE AWARD
kl.VIII SP,

kl. IV SP

 

Anna Węgrzynowska

Sekretariat
 

Adam Rychter

Pracownik obsługi