Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Dni Zajęć SP

Dni zajęć w roku szkolnym 2020/2021 
Wrzesień12, 19, 26
Październik3,17,24,31
Listopad7,14,21,28
Grudzień5,12,19
Styczeń16,23,30
Luty6,20,27
Marzec6,13,20,27
Kwiecień10,24
Maj1,8,15,29
Czerwiec5,12,19,26