Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

E-Legitymacje

Informujemy, że od nowego roku szkolnego można składać wnioski o nowe e-legitymacje. Warunkiem otrzymania nowej legitymacji jest zwrócenie starej, papierowej legitymacji lub w przypadku nowych uczniów, złożenie wniosku na legitymacje.

Osoby zainteresowane wyrobieniem legitymacji szkolnej dla ucznia SPl w Toronto, proszone są o wypełnienie  załączonego wniosku. Bardzo prosimy, aby wnioski wypełniać drukowanymi literami. Należy pamiętać, aby wpisać słownie miesiąc urodzenia dziecka i dane dziecka zgodnie z dokumentacją (np.oryginalna pisownia imion i nazwisk). Konieczne jest również podanie numeru PESEL (lub numeru innego dokumentu tożsamości, z którym dziecko będzie podróżować po Polsce na wypadek braku numeru PESEL).

Wypełnione wnioski wraz ze skanem zdjęcia można przesyłać na adres: toronto@orpeg.pl do dnia 22 października, br.  lub przekazać wychowawcom klas. Papierowe legitymacje także należy zwrócić do wychowawców klas.

*Zdjęcie do e-legitymacji musi spełniać następujące wymagania: · Kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy · Zdjęcie musi być wykonane na jednolitym tle · Rozdzielczość min. 300 dpi · Wymiar: 19 x 26 mm ( podczas kadrowania system narzuca taki format pliku) (w przeliczeniu na piksele wymiar nie mniejszy niż: 236 x 295 ) · Rozmiar max. 5 MB · Rozmiar Minimalny: 75 KB

 

 

Do pobrania