Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Legitymacje

Uczniowie SP Toronto są uprawnieni do otrzymania polskich legitymacji uczniowskich dających im takie same przywileje i uprawnienia jak uczniom w Polsce, np. zniżek ustawowych na przejazdy środkami komunikacji publicznej lub bilety wstępu do polskich muzeów. W celu otrzymania lub przedłużenia ważności legitymacji należy wypełnić odpowiedni wniosek z załączników.

Uwaga! W załączniku znajduje się nowy wzór wniosku o wydanie legitymacji szkolnej, w którym jest miejsce do wpisania numeru PESEL (w przypadku braku numeru należy postąpic według instrukcji podanej na wniosku).