Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Rodzice

 

Prezydium Rady Rodziców SPl Toronto  2023/2024:

Paulina Dybaś – PrzewodniczącaMarta Welykanycz – Zastępca PrzewodniczącejAnna Kurkowska – SkarbnikKinga Sokołowska – Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna – kontrola finansów RR:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Każdy rodzic ma prawo skontrolować finanse Rady Rodziców, mieć wgląd w rachunki, wyciągi z konta bankowego i protokoły Komisji Rewizyjnej.

 

Składka rodzicielska

Nauka w Szkole jest bezpłatna .

Rodzice sami zaopatrują uczniów w podręczniki szkolne tylko w liceum. Pobierane są coroczne, dobrowolne składki (50% zniżki za trzecie i kolejne dziecko). Wysokość składki uchwala co roku Rada Rodziców. Opłata ta służy podniesieniu procesu dydaktycznego oraz uatrakcyjnieniu sobotnich zajęć w szkole.

Pieniądze ze składek rodziców przeznaczane są między innymi na:

– zakup lektur szkolnych
– nagrody w konkursach
– nagrody na koniec roku
– wynajem sali na uroczystości szkolne
– Mikołajki
– Dzień Dziecka
– inne wydatki

Dodatkowe zajęcia takie jak matematyka w całości pokrywają rodzice danej klasy.