Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Skład samorządu

Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Magdalena Wójcik

Kuba Szewczyk
Przewodniczący Samorządu
I a LO
Dominika Koziol
Zastępca Przewodniczącego Samorządu
I a LO
Krystian Panszczyk

Jan Czakiert
Skarbnik Samorządu
VII SP/I a LO
Olga Krawczyk
Sekretarz Samorządu
I a LO
Natalia Kwapisz Aktyw Biblioteczny VII SP
p. Sylwia Krupa

p. Irena Rymar
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski - sekcja wspomagajaca SU