Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Skład samorządu

Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Martin Bogusz
Oliwia Dworak
Przewodniczący Samorządu
III LO
Marcel Rychter
Amelia Janiszewski
Zastępca Przewodniczącego Samorządu
III LO
Krystian PanszczykSkarbnik Samorządu
III LO

Sekretarz Samorządu
I a LO
Aktyw Biblioteczny VII SP
p. Anna Bialas
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski - sekcja wspomagajaca SU