Grono Pedagogiczne 2017 / 2018

Nauczyciel Wych./ Przed. Uczy klasy

mgr

Sylwia

Krupa

II G

WOP

II G, I LO

mgr

Irena

Stachnik

I SP

Edukacja Wczesnoszkolna

I SP

mgr

Bożena

Kulikowska

II SP

Edukacja Wczesnoszkolna

II SP

mgr

Krystyna

Mancewicz

III SP

Edukacja Wczesnoszkolna

  • Dyplom Uznania ZNP za krzewienie kultury polskiej 2017

III SP

mgr

Grażyna

Styczeń

IVa SP

Język Polski

  • Zdjęcia z imprez szkolnych

IVa SP, II/III LO

mgr

Lidia

Łęcka

IVb SP

Język Polski
WOP

  • Opiekun Gazetki Szkolnej

IVa SP, IVb SP

mgr

Paweł

Pestka

V SP

WOP

  • Opiekun Gazetki Szkolnej (sprawy techniczne)

V SP, VI SP

mgr

Lidia

Walczak

VI SP

Język Polski

  • Opiekun Gazetki Szkolnej

V SP, VI SP

mgr

Agnieszka

Lepla

VII SP

Język Polski

VII SP, II G

mgr

Irena

Rymar

III G

WOP

  • Imprezy Szkolne
  • Sztandar SPK
IVb SP, III G

mgr

Joanna

Ostrowska

I LO

Język Polski

III G, I LO

mgr

Krzysztof

Sójka

II/III LO

WOP

VII SP, II/III LO

mgr

Lucyna

Krzemińska

Kredyty z J. Polskiego

Piotr

Ostrowski

Pracownik obsługi