Grono Pedagogiczne 2017 / 2018

Nauczyciel Wych./ Przed. Uczy klasy

mgr

Sylwia

Krupa

I a LO

WOP

I a LO, I b LO

mgr

Bożena

Kulikowska

I SP

Edukacja Wczesnoszkolna

 • Dyplom Uznania ZNP za krzewienie kultury polskiej 2019

I SP

mgr

Krystyna

Mancewicz

II a SP

Edukacja Wczesnoszkolna

 • Dyplom Uznania ZNP za krzewienie kultury polskiej 2017
 • Brązowa Odznaka ZNP 2018

II a SP

mgrAgataMasłowski II bEdukacja Wczesnoszkolna
 • Opiekun Gazetki Szkolnej Samorząd Uczniowski SP
II b SP

mgr

Irena

Stachnik

III SP

Edukacja Wczesnoszkolna

 • Kącik Malucha

 • Komisja Rekrutacyjna
 • Nagroda Rady Rodziców „Nauczyciel Na 6+”’ 2018/2019

III SP

mgr

Paweł

Pestka

IV SP

WOP

 • Opiekun Gazetki Szkolnej (sprawy techniczne)

IV SP, V SP

mgr

Lidia

Walczak

V SP

Język Polski

V SP, VII SP

mgr

Grażyna

Styczeń

VI a SP

Język Polski

 • Zdjęcia z imprez szkolnych
 • Komisja Rekrutacyjna

VI a SP, VIII SP

mgr

Lidia

Łęcka

VI b SP

Język Polski
WOP

 • Koordynator konkursów pozaszkolnych
 • Dyplom Uznania ZNP za krzewienie kultury polskiej 2019

IV SP, VI b SP

mgr

Elżbieta

Tompór

kl.VII kl.VI a, kl.VII SP

mgr

Krzysztof

Sójka

VIII SP

WOP

VIII SP, III LO

mgr

Agnieszka

Lepla

I B LO

Język Polski

 • Koordynator Szkolnych i Pozaszkolnych Konkursów Recytatorskich
 • Opiekun Gazetki Szkolnej
 • Dyplom Uznania ZNP za krzewienie kultury polskiej 2019

I A LO, I B LO

mgr

Irena

Rymar

II LO

WOP

 • Imprezy Szkolne
 • Samorząd Uczniowski SP
VIb SP, II LO

mgr

Joanna

Ostrowska

III LO

Język Polski

 II, III LO

Adam

Rychter

Pracownik obsługi