Grono Pedagogiczne 2017 / 2018

Nauczyciel Wych./ Przed. Uczy klasy

mgr

Sylwia

Krupa

I a LO

WOP

I a LO, I b LO

mgr

Krystyna

Mancewicz

I a SP

Edukacja Wczesnoszkolna

 • Dyplom Uznania ZNP za krzewienie kultury polskiej 2017
 • Brązowa Odznaka ZNP 2018

I a SP

mgr

Irena

Stachnik

III SP

Edukacja Wczesnoszkolna

 • Kącik Malucha

 • Komisja Rekrutacyjna
 • Nagroda Rady Rodziców „Nauczyciel Na 6+”’ 2018/2019

III SP

mgrElżbietaPara I bEdukacja Wczesnoszkolna I b SP

mgr

Bożena

Kulikowska

III SP

Edukacja Wczesnoszkolna

III SP

mgr

Grażyna

Styczeń

IV SP

Język Polski

 • Zdjęcia z imprez szkolnych
 • Komisja Rekrutacyjna

IV SP, V a SP

mgr

Krzysztof

Sójka

V a SP

WOP

Va SP, II/III LO

mgr

Lidia

Łęcka

Vb SP

Język Polski
WOP

 • Opiekun Gazetki Szkolnej
 • Opieka nad konkursami pozaszkolnymi

IV SP, Vb SP

mgr

Lidia

Walczak

VI SP

Język Polski

 • Opiekun Gazetki Szkolnej

VI SP, VII SP

mgr

Paweł

Pestka

VII SP

WOP

 • Opiekun Gazetki Szkolnej (sprawy techniczne)

VI SP, VII SP

mgr

Agnieszka

Lepla

VIII SP

Język Polski

 • Koordynator Szkolnych i Pozaszkolnych Konkursów Recytatorskich

VIII SP, III G

mgr

Irena

Rymar

I LO

WOP

 • Imprezy Szkolne
 • Samorząd Uczniowski SPK
Vb SP, I LO

mgr

Joanna

Ostrowska

II/III LO

Język Polski

 I LO, II/III LO

mgr

Lucyna

Krzemińska

Kredyty z J. Polskiego

Piotr

Ostrowski

Pracownik obsługi